Muista kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset saa osittain vähentää veroista.Työn tekijän ollessa ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä taikka yleishyödyllinen yhteisö, vähennys on 45 % laskussa olevasta työn osuudesta, työkorvauksesta.
Vuodesta 2012 alkaen vähennyksen enimmäismäärä on 2000 euroa vuodessa. Vähennettävien kustannusten omavastuu vuodessa on 100 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten esimerkiksi puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, jos heillä on riittävästi vähennettäviä kustannuksia.
Kotitalousvähennyksen saa vain teetetystä työstä aiheutuneista kustannuksista. Vähennystä ei saa työhön liittyvistä laitteista, tarvikkeista tai matkakuluista.

Tarkemmat tiedot kotitalousvähennyksestä Verohallituksen sivulta